Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is gemengd afval van bouwmateriaal en resten vrijgekomen bij sloop-/verbouwingsactiviteiten, zoals isolatiemateriaal, kunststof, puin, hout, papier/karton, ijzer, folie, vlakglas, groenafval en gipsplaat. 
Onder overig afval wordt verstaan 'grofvuil'. Grofvuil zijn goederen die voortkomen uit normaal huishoudelijk gebruik, die niet meegegeven kunnen worden met de selectieve inzamelingen, met de ophaling van het huisvuil en die niet herbruikbaar zijn in de kringloopwinkel. Globaal kan worden gehanteerd dat alles dat valt onder de inboedelverzekering, grofvuil is. 

De volgende materialen mogen niet worden aangeboden als bouw- en sloopafval en overig afval (grofvuil):