Restafval is alle afval dat overblijft en u verder niet kunt scheiden. 

De volgende afvalsoorten mogen wel en niet in een restafvalcontainer:

Wel: Afval dat overblijft en wat u niet verder kunt scheiden, uit uizondering van:
Niet: Chemische stoffen zoals: verfresten, spuitbussen, kitspuiten e.d., schoorsteenpuin, dakleer, autobanden, dakgrind, asbesthoudend afval, teerhoudend asfalt, roetresten, accu's, elektronische apparatuur (wit- en bruingoed).