IncassovoorwaardenVan Happen Containers

Door het aanvinken van de Incassovoorwaarden gaat u akkoord met deze voorwaarden en geeft u toestemming aan M. van Happen Transport bv Standaard Europese incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens facturatie overeenkomstig de opdracht van M. van Happen Transport bv. De incasso vindt 14 dagen na opdrachtverlening plaats en daarna maandelijks.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Een dergelijk verzoek moet binnen acht weken na de datum van afschrijving worden ingediend. Vraag uw bank naar de voorwaarden.