TarievenAfzetcontainers

Wanneer u een grotere container kiest is het tarief vanzelfsprekend hoger. Het vooraf scheiden van de verschillende afvalsoorten is zeker de moeite waard. De verwerkingskosten van puinafval zijn beduidend lager dan van hout of gemengd bouw- en sloopafval. Als vuistregel kunt u aanhouden dat het apart houden van afvalsoorten vanaf 2 m³ per soort u een voordeel oplevert.

Het tarief van een afzetcontainer is per stuk. In dit tarief is opgenomen:

  • transport, zowel het plaatsen als het ophalen van de container
  • huur, maximaal 4 weken inclusief
  • verwerking van het afval